Lydnadshelg 2022

Lydnadshelg 8-10 april 2022 Tema: ”Håll din hund öppen i huvudet” (Klicka på rubriken för att ladda ner originalinbjudan) Vi börjar fredag 8/4 17.30-21.00 med introduktion från helgens fyra instruktörer: Karin Haglund Magnus Karlsson Anders Kjernholm Karin Jarhult (f.d Lööf) Fredagskvällen avslutas med planering i mindre grupper inför helgens träning. Inomhushallen kommer att stå till Läs mer …

Välkommen till årsmöte söndagen 20/2 18:30

Vi hoppas kunna vara i klubbstugan, men om coronan kräver så kan mötet komma att hållas i inomhushallen. Dagordning Mötet öppnas. Fastställande av röstlängd. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justeraprotokollet. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. Val av ordförande för årsmötet samt styrelsens anmälan om val av sekreterare för mötet. Val av Läs mer …