Medlemsmöte 24/10 19:00

Äntligen medlemsmöte! VI ses klockan 19 i klubbstugan måndagen 24/10. Det kommer ges intressant information från Fredrik Pedersen som är naturvårdsvakt för lunds kommun. Bende Pres kommer och informerar om den populära nya grenen hoopers och freestyle. Styrelsen kommer informera om klubben Och; såklart bjuds det på fika. Klicka gärna i att ni kommer på Läs mer …

Förberedande kurs i specialsök är öppen för anmälan!

SBK Specialsök (Förberedande) Mål: Du och din hund ska efter genomgången kurs ha verktyg för att utveckla de grundfärdighetersom behövs för att sedan kunna fortsätta till nästa nivå av kurs, Specialsök 1. Innehåll: Under kursen kommer vi att bygga de färdigheter som behövs för en bra start i den roligaspecialsökträningen!Vi går bland annat igenom: Lekutveckling Läs mer …

Under 2022 kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra några BPH.

Detta p.g.a brist på funktionärer med kompetens för BPH. Vi återkommer med information på vår hemsida när vi har möjlighet att återuppta BPH.www.lundsbrukshundklubb.se Vi hänvisar tills vidare till andra arrangörer i Skåne och övriga Sverige. Se följande länk till Svensk Kennelklubben för mer information och arrangörer: https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph

Hållbarhetens år 2022

Sök projektmedel för att öka hållbarheten inom Svenska Brukshundklubben med fokus på det sociala! För att få fart på det nya fokusområdet ”Hållbarhet” som tillkom under kongressen 2019, så öppnas det nu upp att söka pengar för aktiviteter på landets lokalklubbar inom de tre olika delarna inom det nya fokusområdet: Social hållbarhet – vi ska vara Läs mer …

Lydnadshelg 2022

Lydnadshelg 8-10 april 2022 Tema: ”Håll din hund öppen i huvudet” (Klicka på rubriken för att ladda ner originalinbjudan) Vi börjar fredag 8/4 17.30-21.00 med introduktion från helgens fyra instruktörer: Karin Haglund Magnus Karlsson Anders Kjernholm Karin Jarhult (f.d Lööf) Fredagskvällen avslutas med planering i mindre grupper inför helgens träning. Inomhushallen kommer att stå till Läs mer …

Välkommen till årsmöte söndagen 20/2 18:30

Vi hoppas kunna vara i klubbstugan, men om coronan kräver så kan mötet komma att hållas i inomhushallen. Dagordning Mötet öppnas. Fastställande av röstlängd. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justeraprotokollet. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. Val av ordförande för årsmötet samt styrelsens anmälan om val av sekreterare för mötet. Val av Läs mer …