Bli medlem i klubben

Hur blir jag medlem?

Första gången du ska bli medlem? Gå till formuläret på svenska brukshundklubbens sida/

Genom att du anmäler dig Lunds Brukshundklubbs kurser kommer du att betala en kursavgift och en medlemsavgift och blir på så vis automatiskt medlem.

Du kan även bli medlem i Svenska Brukshundklubben genom att anmäla dig till någon av våra rasklubbar. Kursavgiften täcker alla kostnader för kursens genomförande och medlemsavgiften delas upp i en lokal och en central avgift. Det innebär att du som helbetalande medlem även får tidningen Brukshunden som utges med 8 nummer/år.

Första årets medlemskap betalas in till din lokala klubb (Lunds brukshundklubb) men därefter kommer automatiskt ett inbetalningskort centralt från Svenska brukshundklubben.

Vilket medlemskap passar dig?

Nedan följer en beskrivning av de vanligaste medlemskategorierna inom Lunds Brukshundklubben. Det finns ytterligare kategorier, läs mer på www.sbk.nu. Beroende på hur du väljer att vara aktiv och hur många ni är som tränar hund i familjen finns det olika medlemsformer att tillgå. Alla medlemmar behövs och hela familjen kan vara engagerad när man har hund, så anmäl dina familjemedlemmar! Medlemskapets giltighetstid är för samtliga kategorier ett år från inbetalningsdatum.

Helbetalande medlem (A-medlem) När en person tecknar ett medlemskap första gången i SBK sker det vanligen vid tillfället då man börjar en nybörjarkurs på en lokal brukshundklubb. Det är även vanligt att valpköpare söker direkt medlemskap i någon av SBKs rasklubbar.

Ungdomsmedlem (B-medlem) För medlemmar mellan 7 och 25 år, vilka betalar fastställt medlemskap till Sveriges Hundungdom (SHU), vårt gemensamma ungdomsförbund. Ungdomsmedlem erhåller genom inbetalning av fastställd avgift tre medlemskap för samma avgift. De blir automatiskt medlem i en av Sveriges Hundungdoms lokalklubbar och en av Svenska Kennelklubbens (SKK) länsklubbar. Därutöver får medlemmen välja vilken av SKKs specialklubbar man vill vara med i, t ex Svenska Brukshundklubben. Det finns också möjlighet att teckna så kallat syskonmedlemskap.

Familjemedlemskap (C-medlem) En A-medlems familjemedlemmar, boende på samma adress, kan lösa familjemedlemskap (C-medlemskap) i samma klubb som den förstnämnde. Då betalar familjemedlem bara en lokal klubbavgift och hushållet får ett exemplar av tidningen Brukshunden till hemadressen.

Familjemedlemskap kan endast lösas i den klubb där familjens A-medlemskap finns registrerat.

Delbetalande medlem (D-medlem) Om en medlem först löst och innehar ett giltigt A-medlemskap i en bruksrasklubb och sedan vill gå kurs på en lokal brukshundklubb, kan vederbörande lösa ett delbetalande medlemskap (D-medlemskap) i den aktuella lokalklubben. Då betalas endast en lokal avgift.

Till detta D-medlemskap i lokalklubb kan även familjemedlemskap lösas, i aktuell klubb för övriga familjemedlemmar.

D-medlemskap är alltså avsett för helbetalande medlem (A-medlem), ungdomsmedlem (B-medlem) eller familjemedlem (C-medlem), som önskar vara medlem i ytterligare en eller flera av SBKs lokal-/rasklubbar.

Medlemsavgifter för 2022 Pg 43 47 42-3 Helbetalande (A) 700 kr, Ungdomsmedlem (B) se nedan Familjemedlem (C) 300 kr,  Lokal/delmedlem (D) 300 kr

När du betalar in medlemsavgiften, tänk på att:

Ange att det gäller medlemsavgift
Fyll i namn, adress, telefon, email och födelsedatum (10 siffror)
För familjemedlem (C) ange A-medlemmens namn
För delbetalande (D) ange medlemsnummer i SBK eller Bruksrasklubb*
* Annan Brukshundklubb eller annan Bruksrasklubb

Medlemskap i Sveriges Hundungdom (B) tecknas via deras hemsida www.shu.se och betalas direkt till Sveriges Hundungdom, pg 83 12 36-5.

Adressändring/status medlemskap Ditt medlemskap i Lunds Brukshundklubb samordnas centralt av Svenska Brukshundklubben. Vill du kontrollera statusen av ditt medlemskap, göra adressändringar mm så använd tjänsten medlem/medlemsadministration på SBK:s hemsida www.sbk.nu. För att kunna använda denna tjänst måste du ha ditt medlemsnummer till hands. Genom att följa instruktionerna på denna sida och ange din e-mailadress så erhåller du ett eget lösenord. Genom att sedan logga in med ditt medlemsnummer och lösenord kan du själv administrera dina kontaktuppgifter och se vilket typ av medlemskap du har och när detta löper ut.
Har du fler frågor är du varmt välkommen att maila oss på info@lundsbrukshundklubb.se
Visste du att man nu kan skriva ut medlemsbeviset via medlemsservice på Svenska Brukshundklubben? Du behöver ditt medlemsnummer och det hittar du på adressetiketten på tidningen Brukshunden som du kommer att få hem i brevlådan.