Nya barometern

Nya regler för barometern från 2021

”Formeln” för den nya barometern är: resultat / maxpoäng * 10 * faktor. Ett resultat om for 160 poäng i lydnadens startklass ges således 160/200 * 10 * 1.0 = 8 poäng.

Koefficeienter är:

  • Appell / Startklass / Nybörjarklass / BHprov / STMR: 1.0
  • Klass 1 / Lägre / Fortsättningsklass / MR1 / IGP1: 1.1
  • Klass 2 / Högre / Avancerad klass / MR2 / IGP2: 1.2
  • Klass 3 / Elit / Mästar klass / MR3 / IGP3: 1.3

Övrigt:

  • De 5 bästa resultaten räknas
  • Championat ger 20 p i tillägg till de 5 bästa resultaten
  • SM-Deltagande ger 20 p i tillägg till de 5 bästa resultaten
  • Uppflytt till högre klass ger 5 p (endast en gång per klass – om inte i toppklasserna då räknas alla)
  • Certpoäng i elitklass (bruks) ger 2 extra poäng
  • Varje Cert i elitklass (bruks) ger 5 extra poäng