Träning

Alla är välkomna

Alla medlemmar är lika välkomna att träna på planen, bruksraser eller blandraser spelar ingen roll.

Vem har företräde?

”prioritetsordningen” som gäller är:

  • Tävling / Kurs
  • Träningsgrupp
  • Egen träning

Läses uppifrån; alltå att tävling och kurser har företräde framför träningsgrupper. Träningsgrupper har företräde över enskilda medlemmar.

Det är inte en rastplats

Rasta inte hunden på planen eller låt hunden kissa på redskap och hinder. Skulle det olyckas plocka upp efter din hund.
Om du binder upp din hund, håll avstånd till andra hundar, bind kopplet lågt och använde inte stryphalsband.

…och det viktigaste av allt:

Ta hänsyn till varandra när ni tränar och ha roligt tillsammans.