BPH – Beteende- och personlighetsbeskrivning

!! OBS !!

Under 2023 kommer vi tyvärr inte att kunna genomföra några BPH.

Detta pga brist på funktionärer med kompetens för BPH.

Vi återkommer med information här på hemsidan när vi har möjlighet att återuppta BPH.

Vi hänvisar tills vidare till andra arrangörer i Skåne och övriga Sverige.

Se följande länk till Svensk Kennelklubben för mer information och arrangörer
https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph