Välkommen till årsmöte söndagen 20/2 18:30

Vi hoppas kunna vara i klubbstugan, men om coronan kräver så kan mötet komma att hållas i inomhushallen. Dagordning Mötet öppnas. Fastställande av röstlängd. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justeraprotokollet. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. Val av ordförande för årsmötet samt styrelsens anmälan om val av sekreterare för mötet. Val av Läs mer …

Hemsidan är uppe igen!

När den gamla sidan gav upp så passade vi på att göra om den. Den gamla sidan var ganska rörig att hitta i. Det kommer vara ett kontinuerligt arbete att förbättra sidan, så den ni ser här och nu är inte nödvändigtvis precis som den kommer att se ut 🙂 / Datornörden

Medlemsmöte 18/11 kl 19:00

Förutom gott sällskap och gofika så kommer Augusta att berätta om BPH – Beteende och personlighetsbeskrivning hund. Ett sätt att få veta lite mer om din hunds mentala egenskaper och personlighet. Hur reagerar den i mötet med en främmande? Hur hanterar den att bli överraskad? Hur lekfull är just din hund? Det och mycket mer Läs mer …