Hållbarhetens år 2022

Sök projektmedel för att öka hållbarheten inom Svenska Brukshundklubben med fokus på det sociala!

För att få fart på det nya fokusområdet ”Hållbarhet” som tillkom under kongressen 2019, så öppnas det nu upp att söka pengar för aktiviteter på landets lokalklubbar inom de tre olika delarna inom det nya fokusområdet:

Social hållbarhet – vi ska vara en jämställd och jämlik organisation där människors lika värde står i centrum, där det finns hög tolerans, tillit och förtroende. Vi ska verka för inkludering, utvecklande ledarskap och en öppen attityd.

Ekologisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för vår påverkan på miljö genom aktiva val i alla delar av vår verksamhet.

Ekonomisk hållbarhet – vi ska ta ansvar för våra resurser och verkar för god resurshållning

Styrelsen efterlyser Ideer och förslag från medlemmarna, skicka gärna Ideer till kontor@lundsbrukshundklubb.se.

Läs mer på brukshunden.se: https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/12/hallbarhetens-ar-2022/

Nedan är ett en bit från den anmälningsinformation och blankett man hittar HÄR (pdf öppas i ny flik).

Mål och syfte

 • Syftet med Hållbarhetens år är att sätta de 6 signifikanta hållbarhetsområdena på agendan och få dessa att genomsyra hela vår organisation. Områdena, som har tagits fram genom förankring i organisationens alla delar är:
  • Arbeta för jämställdhet och mångfald i samtliga organisationsnivåer samt motverka diskriminering
  • Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda, funktionärer och anställda
  • Bidra till förbättrad hälsa hos hund och människa
  • Utbilda ekipage som kan bidra till samhällsnyttiga funktioner
  • Vidareutveckla struktur för att fortsätta utbilda hundförare och fungerande hundar genom våra lokalklubbar
  • Motverka alla former av favorisering och jäv

Vi har redan omfattande verksamhet inom många av dessa områden. Målet med denna satsning är att vidareutveckla och öka kunskapen om dessa områden och att tillsammans skapa material, goda exempel och en anda som speglar ovanstående.

Vem kan söka bidrag?

Berättigad till att söka bidrag är alla klubbar, distrikt och rasklubbar som ingår i Svenska Brukshundklubben. Ansökan ska godkännas av styrelsen. Du kan alltså inte söka som enskild medlem.

Ansökan

Det kommer finnas möjlighet att ansöka vid tre tillfällen under 2022. Dock är det först till kvarn som gäller så skulle det vara så att de inkomna ansökningar som uppfyller kraven för ansökan under första omgången uppgår till det belopp som Förbundsstyrelsen avsatt för detta ändamål så kommer det inte att bli några fler ansökningsomgångar.

 • Omgång 1 – Sista ansökningsdag 28 februari. Beslut senast 15 mars.
 • Omgång 2 – Sista ansökningsdag 30 april. Beslut senast 15 maj.
 • Omgång 3 – Sista ansökningsdag 30 juni. Beslut senast 15 juli.

Ansökan ska göras på den ifyllbara PDF som du hittar HÄR och det ska finnas ett protokollfört styrelsebeslut på att ansökan har beviljats av styrelsen.