Valberedningens förslag till styrelse 2023

Valberedningen har inkommit med sitt förslag i tid (15/11) men det tog några timmar till att få ut det på hemsidan.

Alla medlemmar har nu till den 15e december på sig att inkomma med egna förslag till poster. Inkomna förslag kommer att tas med till årsmötet där vi som bekant kommer att välja personer till de förtroendeuppdrag som ses här nedanför.

Styrelsen:

  • Ordförande Daniel Zaar, nyval 1 år
  • V. Ordförande Susanne Schönbeck, omval 1 år
  • Kassör Cecilia Hansen, nyval 2 år
  • Sekreterare Ahnna Rasch, omval 1 år
  • Ledamot Agneta Paul, Nyval 2 år
  • Ledamot / V. kassör, Camilla Jannesson, Omval 1 år
  • Ledamot / V. adm, Sara Brockstedt Nyval 2 år
  • Suppleant Gertrud Malm, omval 1 år
  • Suppleant Stefan Sundholm, nyval 2 år

Revisorer:

Revisor: Yvonne Engström, nyval 1 år

Revisor: Johan Engdahl, nyval 1 år

Revisorsuppleant: Ing-Marie Hagrev, nyval 1 år

Revisorsuppleant: Bo arvidsson, Nyval 1 år

Valberedning 2023:

Sammankallande valberedning: Eva Lindholm, nyval 1 år

Valberedning: Gudrun Larsson, omval 1 år

Valberedning: Annika Öberg, omval 1 år

Ladda ned PDF så som den skickats från valberedninen HÄR