Räddningshund 2022 Lunds brukshundklubb

Räddningshundkurs i regi av Lunds BK

Räddningshundkursen som startade i regi av Lunds BK i november 2019 har nu avslutats, och två ekipage har godkänts på certifikatprovet i Skövde i maj 2022. Petra Geistrand har varit instruktör för kursen. Samtidigt som kursen har pågått i Lunds BK har Petra deltagit med egen hund i en annan räddningshundkurs arrangerad av Östgötadistriktet, och de godkändes på certifikatprov i mars 2022. 

  • Johan Schedin & TJH (RH) Eve’s INK Lucky Guess (”Tura”) (tävlar för Lunds Brukshundklubb).
  • Marie Österberg Fredriksson & TJH (RH) Tribusas Malvasdotter Carma (”Carma”) (tävlar för Sjöbo Brukshundklubb).

Kursen har pågått mer eller mindre kontinuerligt sedan 9 november 2019 men på grund av pandemin har det blivit en hel del begränsningar och avbrott i kursen. Grundutbildningen till räddningshund tar normalt 1,5 år från lämplighetstest till certifikatprov men på grund av pandemin tog denna kursen istället 2,5 år. Många hundra timmar har spenderats på träning och många mil har avverkats. Många industrier, räddningstjänstområden, deponier, stenbrott har besökts. Träning och prov har skett i olika delar av Sverige varav främst Skåne, Västra Götaland, Halland och Småland. Övernattning har mestadels skett på golvet på diverse brukshundklubbar runtom i landet. 

Vägen till färdig certifierad räddningshund och räddningshundförare är lång och det är mycket som måste klaffa för att man ska nå hela vägen fram. Föraren måste vara högt motiverad, vara en lagspelare, ha tid för och prioritera träningen och ha familj och arbetsgivare som är positivt inställda. Hunden måste vara frisk och hålla för träningen, vara miljöstark och ha en bra arbetsmotor. Ekipaget måste dessutom utvecklas i den takt som krävs (tempot är högt och kraven är höga), och klara av de prov som finns på vägen.

På informationsträffarna sommaren och hösten 2019 deltog ett femtiotal personer. På förträffarna hösten 2019 deltog drygt tjugo personer. På lämplighetstesteten i november 2019 samt augusti 2020 deltog tolv ekipage varav samtliga godkändes. På delprov 1 i september 2020 deltog sju ekipage varav sex godkändes. På delprov 2 november 2021 samt mars 2022 deltog fyra ekipage varav tre godkändes. På certifikatprovet i maj 2022 deltog två ekipage varav båda godkändes.

Den 8 maj genomfördes certifikatprov i Skövde där två ekipage från kursen godkändes:

Nya räddningshundekipage i Lunds BK

Den räddningshundkurs där instruktören Petra Geistrand deltog i (i Östgötadistriktets regi) är också avslutad. 

Den 27 mars 2022 genomfördes certifikatprov i Skövde där ett ekipage från Lunds BK godkändes:

Petra Geistrand & TJH (RH) Line Up Nash Ridge (”Mattis”) (tävlar för Lunds Brukshundklubb).

Det innebär att Lunds Brukshundklubb har fått två nya räddningshundekipage; Petra & Mattis samt Johan & Tura.

Fortsatta prov och utbildning för certifierade ekipage

Den 21-29 maj 2022 kommer alla de tre certifierade ekipagen (plus ett antal ekipage till från övriga delar av landet) att gå Räddningshundförarutbildning (RHFU) samt göra Nationellt Räddningshundtest (NRT), det sista testet inför uttagning till Sveriges sök- och räddningsstyrka, NUSAR.

Kommande räddningshundkurs Lunds BK

Inget är klart ännu, men eventuellt startar Petra Geistrand en ny räddningshundkurs med kursstart våren 2023 (infoträff och förträffar under hösten 2022). Mer information kommer.

Johan & Tura samt Marie & Carma i en ruin i Skövde
Petra & Mattis i en ruin i Angered

Text & bilder av Petra Geistrand