Skotträning


Skotträning:

Torsdagar 18.45-19.15

Vid skotträning finns röd flagga på klubbhushörnet

Skotträning sker för bruksprov. Träningen omfattar platsliggning men även en del andra moment, t.ex. budföring.

För träningen ansvarar klubbens bruksgrupper.

Startpistolen, skott och öronskydd hämtas i klubbhuset och återlämnas dit tömd och rengjord efter avslutad träning.