Skotträning


Skottschema våren 2016Skotträning

Vid röd flagga pågår skotträning

Startpistolen, skott och öronskydd hämtas i köket och återlämnas dit tömd och rengjord till nästa gång.

Skotträning

För bruksproven tränar vi även en del moment under skott.
Organiserad skotträning vissa tisdagar 18.00 – 18.30 & torsdagar 18.45 – 19.15

Vid pågående skotträning skall röd flagga vara placerad vid grinden.
Skott förekommer även i samband med BPH prov och bruksprov.