BPH


BPH

OBS!!!!!!ALLA DATUM FULLBOKADE FÖR 2019

Endast möjligt att boka för reserverade platser via kennel

DATUM FÖR 2019 finns nu i tabellen med bokningsläget

Beteende- och personlighetsbeskrivning av hund

För mer information om BPH, vänligen besök SKK:s sida

Bokningsläget BPH 2019

DATUM 2019 Tillgängliga platser/
Bokade platser
 13 april 10/10 Fullbokad
 27 april 10/10 Fullbokad
 4 maj 10/10 Fullbokad
 18 maj 10/10 Fullbokad
26 maj 10/10 Fullbokad
 2 juni INSTÄLLD
15 juni 10/10 Fullbokad
 30 juni 10/10 Fullbokad
13 juli 10/10 Fullbokad
 25 augusti 10/10 Fullbokad
 7 september 10/10 Fullbokat Kennel Millenhoff
 8 september 10/10Fullbokat Kennel Crepello
21 september 8/8 Bokad Rasklubb SMASK
 28 september 8/8 Fullbokad
5 okt 8/8 kennel Vanaja

Anmälan & frågor:

Anmäl dig till BPH här. Kontrollera bokningsläget innan du väljer datum. Fyll också gärna i enkäten på följande länk till nytta för analysen av beskrivningsresultaten.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/enkat-vardagsbeteende/

 ”Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Lunds Brukshundklubb och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Lunds Brukshundklubb dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken.”

Du kommer att få ett bekräftelsemail med mer information efter anmälan. (Kolla även skräppostmappen)

Vi välkomnar gärna uppfödare och rasklubbar att samordna deltagande i BPH hos oss i Lund

För uppfödare eller rasklubb gäller dock att man kan reservera halv dag fram till två månader före testtillfället.

Om hundarnas uppgifter inte är specificerade vid detta datum eller om platserna inte avbokas blir den bokande betalningsskyldig.

Vid frågor kring detta eller annat , e-posta oss här.