BPH


BPH

DATUM FÖR 2020-ALLT FULLBOKAT 

Sista tillfället för i år genomförs den 17 oktober och är fullbokat.

Nya tillfälle för 2021 kommer ut i början på nästa år Välkomna åter 

Beteende- och personlighetsbeskrivning av hund

För mer information om BPH, vänligen besök SKK:s sida

 

Anmälan & frågor:

Anmäl dig till BPH här. Kontrollera bokningsläget innan du väljer datum. Fyll också gärna i enkäten på följande länk till nytta för analysen av beskrivningsresultaten.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/enkat-vardagsbeteende/

 "Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Lunds Brukshundklubb och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Lunds Brukshundklubb dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken."

Du kommer att få ett bekräftelsemail med mer information efter anmälan. (Kolla även skräppostmappen)

Vi välkomnar gärna uppfödare och rasklubbar att samordna deltagande i BPH hos oss i Lund

För uppfödare eller rasklubb gäller dock att man kan reservera halv dag fram till två månader före testtillfället.

Om hundarnas uppgifter inte är specificerade vid detta datum eller om platserna inte avbokas blir den bokande betalningsskyldig.

Vid frågor kring detta eller annat , e-posta oss här.

Datum Antal platser/antal bokade
2020-10-17 8/8 Fullbokad