BPH


BPH

DATUM FÖR 2019 finns nu i tabellen med bokningsläget

Beteende- och personlighetsbeskrivning av hund

För mer information om BPH, vänligen besök SKK:s sida

Bokningsläget BPH 2019

DATUM 2019 Tillgängliga platser/
Bokade platser
 13 april 10/10 Fullbokad
 27 april 10/10 Fullbokad
 4 maj 10/10 Fullbokad
 18 maj 10/10 Fullbokad
26 maj 10/10 Fullbokad
 2 juni 10/3
15 juni 10/8
 30 juni 10/3
13 juli 10/0
 25 augusti 10/0
 7 september 10/10 Fullbokat Kennel Millenhoff
 8 september 10/5platser Kennel Crepello
21 september 8/8 Bokad Rasklubb SMASK
 28 september 8/6
5 okt 8/1

Anmälan & frågor:

Anmäl dig till BPH här. Kontrollera bokningsläget innan du väljer datum. Fyll också gärna i enkäten på följande länk till nytta för analysen av beskrivningsresultaten.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/enkat-vardagsbeteende/

Du kommer att få ett bekräftelsemail med mer information efter anmälan. (Kolla även skräppostmappen)

Vi välkomnar gärna uppfödare och rasklubbar att samordna deltagande i BPH hos oss i Lund

För uppfödare eller rasklubb gäller dock följande fr o m 2017

Man kan reservera halv dag fram till två månader före testtillfället.

Om hundarnas uppgifter inte är specificerade vid detta datum eller om platserna inte avbokas blir den bokande betalningsskyldig.

Vid frågor kring detta eller annat , e-posta oss här.