Regler för Lydnad


Lydnads barometern

Lydnadsbarometer. Alla tävlingar är officiella. Barometerpoäng delas endast ut tills 3:e förstapriset (uppflyttningspoäng) uppnåtts i klass 1-3. Därefter måste ekipaget starta i en högre klass. I elitklass får man obegränsat med barometerpoäng.

 Nivå

 1:a pris
 Startklass  160 poäng eller mer
 Poäng  Barometerpoäng
120-129,5  1
130-139,5  2
140-149,5  3
150-159,5  4
160-169,5  5
170-179,5  6
180-184,5  7
185-189,5  8
190-194,5  9
195-200  10

 Nivå

1:a pris
Lydnadsklass 1 256 poäng eller mer
 Poäng Barometerpoäng
192-214,5  1
215-229,5  2
230-244,5  3
245-255,5  4
256-269,5  5
270-279,5  6
280-289,5  7
290-299,5  8
300-309,5  9
310-320  10

 Nivå

 1:a pris
 Lydnadsklass 2 & 3  256 eller mer
 Poäng  Barometerpoäng
192-214,5  1
215-229,5  2
230-244,5  3
245-255,5  4
256-269,5  5
270-279,5  6
280-289,5  7
290-299,5  8
300-309,5  9
310-320  10