Hållbarhetens år 2022

Sök projektmedel för att öka hållbarheten inom Svenska Brukshundklubben med fokus på det sociala! För att få fart på det nya fokusområdet ”Hållbarhet” som tillkom under kongressen 2019, så öppnas det nu upp att söka pengar för aktiviteter på landets lokalklubbar inom de tre olika delarna inom det nya fokusområdet: Social hållbarhet – vi ska vara Läs mer …

Lydnadshelg 2022

Lydnadshelg 8-10 april 2022 Tema: ”Håll din hund öppen i huvudet” (Klicka på rubriken för att ladda ner originalinbjudan) Vi börjar fredag 8/4 17.30-21.00 med introduktion från helgens fyra instruktörer: Karin Haglund Magnus Karlsson Anders Kjernholm Karin Jarhult (f.d Lööf) Fredagskvällen avslutas med planering i mindre grupper inför helgens träning. Inomhushallen kommer att stå till Läs mer …

Välkommen till årsmöte söndagen 20/2 18:30

Vi hoppas kunna vara i klubbstugan, men om coronan kräver så kan mötet komma att hållas i inomhushallen. Dagordning Mötet öppnas. Fastställande av röstlängd. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justeraprotokollet. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. Val av ordförande för årsmötet samt styrelsens anmälan om val av sekreterare för mötet. Val av Läs mer …

Hemsidan är uppe igen!

När den gamla sidan gav upp så passade vi på att göra om den. Den gamla sidan var ganska rörig att hitta i. Det kommer vara ett kontinuerligt arbete att förbättra sidan, så den ni ser här och nu är inte nödvändigtvis precis som den kommer att se ut 🙂 / Datornörden

Medlemsmöte 18/11 kl 19:00

Förutom gott sällskap och gofika så kommer Augusta att berätta om BPH – Beteende och personlighetsbeskrivning hund. Ett sätt att få veta lite mer om din hunds mentala egenskaper och personlighet. Hur reagerar den i mötet med en främmande? Hur hanterar den att bli överraskad? Hur lekfull är just din hund? Det och mycket mer Läs mer …