Valberedningens förslag till styrelse 2020


Styrelse

Ordförande 2020 – omval 1 år – Solveig Aronsson.

Vice ordförande 2020-2021 – omval 2 år – Suzanne
Christensson.

2:e vice ordförande 1 år kvar – t.o.m 2020 – Daniel
Zaar.

Sekreterare 2020-2021 – nyval 2 år – Karita Nilsson.

Kassör 2020 – fyllnadsval 1 år – Cecilia Hansen.

Ledamot 1 år kvar t.o.m 2020 – Annika Öberg.

Ledamot 2020-2021 – omval 2 år – Tina Sjöberg.

Suppleant 2020 – fyllnadsval 1 år – vakant.

Suppleant 2020-2021 – omval 2 år – Karin Berggren.

Revisorer

Yvonne Engström (nyval 1 år)

Johan Engdahl (omval 1 år)

Revisorssuppleanter

Ing-Marie Hagerev (omval 1 år)

Birthe Persson (nyval 1 år)

Valberedning

Sammankallande – Pier Andrea Minoia 1 år kvar t.o.m
2020

Ledamot – Tove Schrödl – nyval 2 år

Ledamot – Desiree Lennklo – nyval 2 år