Uppdaterade återgärder mot Covid-19


Hundaktiviteter begränsas till max 10 personer utomhus.

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max 10 personer där de närvarande inte har rest dit från andra delar av landet eller utomlands. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

Det innebär att alla aktiviteter på Lunds Brukshundklubb som sker inomhus eller som inbegriper fler än 10 personer (inklusive funktionärer) är inställda.

Som deltagare eller funktionär i klubbens verksamhet avgör du själv om du vill delta eller inte.

För de aktiviteter som går att fortsätta med uppmanar klubben till att fortsätta med goda rutiner kring hygien och att hålla ordentligt avstånd mellan personer.

För mer information se Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben.