Träningshallsmontaget-Arbetsplats


Vi vill påminna om att Montageområdet för Träningshallen är en Arbetsplats.

Detta betyder att det är absolut förbjudet att beträda området under montagetiden.

Följ arbetet på Facebooksidan.

Inomhushallsgruppen/ Solveig