Styrelse


Vi med uppdrag inom Lunds Brukshundsklubb

Foto: Augusta Hagman

Foto: Augusta Hagman

Ordförande: Solveig Aronsson
Kontakt: Kommittén för avel och hälsa &
Lunds Hundungdom
Vice ordförande: Suzanne Christensson
Kontakt:
2:a Vice ordförande: Daniel ZaarKontakt:
Sekreterare: Karita Nilsson
Kontakt: Prov & Tävling
Kassör: Cecilia Hansen
Kontakt: Kommittén för verksamhets support
Tina Ledamot: Tina Sjöberg
Kontakt: Kommittén för hundägarutbildning
Ledarmot: Annika Öberg
Kontakt:
Suppleant: Karin Bergren
Suppleant: Pia Hanselius