Stort tack till Sparbanksstiftelsen Finn


Tack vare bidrag från sparbanksstiftelssen Finn så har klubben kunnat skaffa en hjärtstartare!

En hjärtstartare kan rädda liv – du hittar den innanför dörren vid toaletterna.