Remiss om de nya lydnadsreglerna


MÖTE OM LYDNADSREMISSEN PÅ LUNDS BRUKSHUNDKLUBB TISDAGEN DEN 21 JUNI KL 19.00
Vi samlas och arbetar fram ett förslag till svar från klubben.

Läs och förbered er på länken nedan. /Solveig

Tala gärna om, om ni tänker komma till Solveig Aronsson

Samtliga svar skickas via SBKs webbformulär senast 31 juli.
Remissen samt länk till svarformuläret hittar du på: www.brukshundklubben.se/regelrevidering-lydnad