Regler för Bruks


Bruksbarometer

 

Alla tävlingar är officiella. Alla grenar förekommer inte i den lägsta klassen (appell) utan patrull och skydd startar från lägre klass. Skydd har eget poängsystem från och med högre klass.

 Nivå

 Gren

Appellklass (akl) Spår, sök, rapport
Poäng Barometerpoäng
160-179,5  1
180-199,5  2
200-219,5  3
220-234,5  4
235-249,5  5
250-259,5  6
260-269,5  7
270-279,5  8
280-289,5  9
290-299,5  10
300-309,5  11
310-320  12

 Nivå

 Gren

Lägre klass (lkl) och högre klass (hkl) Spår, sök, rapport, patrull. Skydd endast lkl.
 Poäng  Barometerpoäng
0-299,5  1
300-339,5  2
340-379,5  3
380-419,5  4
420-444,5  5
445-469,5  6
470-494,5  7
495-515,5  8
516-536,5  9
537-557,5  10
558-578,5  11
579-600  12

 Nivå

 Gren

 Högre klass (hkl)  Skydd
 Poäng Barometerpoäng
0-349,5  1
350-399,5  2
400-424,5  3
425-449,5  4
450-474,5  5
475-499,5  6
500-524,5  7
525-549,5  8
550-574,5  9
575-599,5  10
600-624,5  11
625-650  12

 Nivå

 Gren

 Elitklass (ekl) Spår, sök, rapport, patrull
 Poäng  Barometerpoäng
0-324,5  1
325-364,5  2
365-404,5  3
405-444,5 4
445-484,5  5
485-524,5  6
525-549,5  7
550-569,5  8
570-589,5  9
590-609,5  10
610-629,5  11
630-650  12

 Nivå

 Gren

 Elitklass (ekl)  Skydd
 Elitklass  Barometerpoäng
0-399,5  1
400-449,5  2
450-499,5  3
500-549,5  4
550-599,5  5
600-629,5  6
630-659,5  7
660-689,5  8
690-719,5  9
720-749,5  10
750-774,5  11
775-800  12