Planbelysningen igång igen


Planbelysningen är nu igång igen utom en lampa vid Agiltyområdet. Den skall lagas i ”tänddonet” .

När det är klart tänder vi även den.