Övriga ersättningar


Beslutade ersättningar för år 2015

Ersättning vid SM deltagande

För att erhålla ersättning krävs att man själv berättar i ansökan hur man har varit aktiv i klubben. Det kan vara att man hjälper till på tävling, större mästerskap, håller kurser mm.
Klubbmedlem som deltar i SM och tävlar i klubbens namn erhåller då en ersättning av 1500:- per förare. Ansökan lämnas till styrelserepresentanten i Kommittén för Prov och Tävling.
Utbetalas efter genomförd tävling.

Ersättning för körning

Bensinkostnadsersättning föreslås till samma nivå som distriktets reseersättning 18:50 kr per mil.
För förutsättningar för reseersättning hänvisas till klubbens resereglemente.

Fika

Fika är gratis vid instruktörsledda kurser samt vid möten med kommittéer och liknande.
Kostnaden för fika får ej överstiga 15kr.

Styrelsen
2015-02-28