Möte om klubbhuset 11 maj


Alla som har visat intresse för arbetet med klubbhusets planlösning och sommarens praktiska arbete är välkomna till ett möte där arbetet börjar.

TORSDAGEN DEN 11 MAJ KL 19.00

Anmäl om du kommer till Solveig 0708-793705 (skicka gärna ett sms) eller per mail: senast den 4 maj.