Medlemsvillkor och integritetspolicy


Medlemsvillkor och integritetspolicy

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Lunds Brukshundklubb lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, dina aktiviteter och ditt engagemang hos klubben.

När du är medlem i Lunds brukshundklubb är du automatiskt även medlem i Svenska Brukshundklubben. Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Lunds Brukshundklubb och Svenska brukshundklubben sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår av medlemsvillkoren. Vi följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) som har till uppgift att skydda din personliga integritet.

Personuppgifter

Vi hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är exempelvis namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten även till Svenska Brukshundklubben och eventuell annan lokal- eller rasklubb. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet vid exempelvis försäkringsärenden kopplade till centrala förbundets olycksfallsförsäkring.

Vi behöver dina
personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, dina aktiviteter och ditt
engagemang i klubben.

Inga
personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, men delas
med angränsande organisationer så som Svenska Brukshundklubben och
Studiefrämjandet. Du kan läsa mer om hur de hanterar dina personuppgifter på Svenska
Brukshundklubbens hemsida
och på Studiefrämjandets
hemsida
.

Om ditt
medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald kan
personuppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter och funktionärsbefattning
lagras och publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda
dina uppdrag.

Dina
personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med
lagstiftning (GDPR).

Hemsidan

När du använder
denna webbplats är Lunds Brukshundklubb personuppgiftsansvarig för behandlingen
av dina personuppgifter som du lämnat till oss i exempelvis kontaktformulär.
Det innebär att vi har ansvar för att behandla dina personuppgifter enligt
kraven i GDPR. Vi respekterar den enskildes integritet och samlar inte in eller
hanterar personuppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av den
berörda individen. Om du inte accepterar denna integritetspolicy ska du inte
använda den här webbplatsen.

Information om
dig som är allmän och inte går att identifiera personligen under normal
användning av webbplatsen kan samlas in. Sådan data visar inte vem du är och
avslöjar ingen annan information av personlig natur. Exempel på sådan
information är vilket sorts webbläsare du använder, din dators operativsystem
och din IP-adress.

När du visar den
här webbplatsen eller någon annan webbplats som länkas från den här
webbplatsen, kan vi lagra information på din dator i form av en ”cookie”. Med
hjälp av den här informationen kan vi mäta webbplatsens aktivitet och skräddarsy
informationen efter dina individuella preferenser. Cookies kan visa tid och
varaktighet för besöket, vilka sidor du besöker på våra webbplatser samt vilken
webbplats som refererade dig till vår webbplats. Målet är att spara tid åt dig
och göra besöket mer meningsfullt.

Du kan ställa in
datorn så att den blockerar cookies. Det innebär dock att vissa områden på vår
webbplats inte kan fungerar som avsett. Hur du bär dig åt för att blockera
cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs mer om de här funktionerna
i instruktionerna eller på hjälpskärmen för webbläsaren.

Om du har frågor
som rör hur Lunds brukshundklubb hanterar dina personuppgifter är du välkommen
att kontakta klubben via mail, se adress nedan. Där kan du också begära utdrag
eller rättelse av dina uppgifter. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade.

Personuppgiftsansvarig

Företagsnamn: Lunds Brukshundklubb
Organisationsnummer: 845000–7557
Adress: Nöbbelöv mossaväg 12, 226 60 Lund
E-mail: