Kurser 2020 Allmänlydnad, Tävlingslydnad och Bruksprov