Kommittén för support


Kommittén för Support

Supportverksamheten omfattar allt som behövs som stöd för de övriga kommittéernas verksamhet
• Anläggningen
• Service- kök
• Kontor
• IT
• PR/ Information
Kommittén skall i samråd med övriga kommittéer se till att anläggningen sköts och vidareutvecklas för verksamheten.
Kommittén skall organisera stöd för verksamheten genom kontoret för administration och medlemsservice.( se Bli medlem)
Köket skall erbjuda service i största möjliga mån till aktiviteter och arrangemang.
Kommittén hanterar samorganisationen mellan de olika delarna av verksamheten och övergripande frågor .
Kommittén ansvarar också för utbildning och vidareutbildning av våra funktionärer inom området.
Vi genomför vår utbildning i samarbete med Studiefrämjandet i Mitt Skåne. (Logga SFR)

Personer i kommittén:

 Representant / Suppleant      Namn  Mailadress
 Styrelsekontakt:  Åsa Sjöstedt Nilsson
 Kontor och administration  Lena Adolfsson
 Kök:  Maud Jönsson
 Anläggning:  Bo Svensson
 PR/Info :  vakant
 Sammankallande: