Kommittén för prov och tävling


Kommittén för Prov och Tävling

Prov och Tävling omfattar alla tävlingar som arrangeras inom klubben
• Tävlingslydnad
• Bruksgrenar
• Agility
• Rallylydnad
Kommittén hanterar samorganisationen mellan de olika grenarna och övergripande frågor inom tävlingsverksamheten. Kommittén ansvarar också för utbildning och vidareutbildning av våra funktionärer för tävlingsverksamheten.
Kommittén hanterar också stöd till medlemmar som kvalificerat sig till SM eller internationella tävlingar.
Vi genomför våra utbildningar i samarbete med Studiefrämjandet i Mitt Skåne. ( Logga SFR)

Personer i kommittén:

 Representant / Suppleant  Namn  Mailadress
 Styrelsekontakt:  Karita Nilsson
 Tävlingslydnad/Bruks :  Anders Johansson
 Madelaine Andersson
 Agility:  Katarina Lindström/Per Norberg
 Rallylydnad:  Sarah Edvaldson
 Sammankallande: