Kommittén för mentalitet, utställning och friskvård


Kommittén för Mentalitet, Utställning och Friskvård

Följande verksamheter finns inom kommittén
• Utställning, officiell för Bruksraserna och inofficiell för valpar och alla raser.
• MH Mentalbeskrivning för hund (arrangeras vid behov)
• BPH Beteende och Personlighetsbeskrivning för hund (SKK huvudansvarig)
• Friskvård
Kommittén hanterar samorganisationen mellan de olika områdena och övergripande frågor inom arbetet att bidra till underlag för god avel och friska och sunda hundar i arbete.
Kommittén ansvarar också för utbildning och vidareutbildning av funktionärer inom verksamhetsområdet.
I samarbete med hundägarutbildning arrangeras handlerutbildning.
Vi genomför vår utbildning i samarbete med Studiefrämjandet i Mitt Skåne. (Logga SFR)

Personer i kommittén:

 Representant/Suppleant  Namn  Mailadress
 Styrelsekontakt: Solveig Aronsson
 Friskvård: Madeleine Andersson
 MH: Mia Lange
 BPH: Christer Klein
 Utställning: Maj-Britt Danell
 Sammankallande: Christina Wendestam
 

Länk till mentalbeskrivning/MH
Länk till beteende och personlighetsbeskrivning/BPH