Kommittén för samhällsnytta


Kommittén för samhällsnytta

Svenska Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda tjänstehundekipage till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten.
Kommittéen för samhällsnytta har hand om utbildning av räddningshundar. Mer information av vad som krävs av ett räddningshundekipage finns på www.brukshundklubben.se/tjanstehund/raddningshund/.
Hösten 2015 startar en räddningshundutbildning i Lunds BK. Förträffar anordnas i oktober och november, inträdesprov sker i december. Kontakta Petra Geistrand om ni är intresserade ( ). Mer information finns här (länk till dokument om förträffar).
För utbildning av försvarsmaktshund – kontakta SBK Skåne (www.sbkskane.com)

Personer i kommittén:

 

Representant / Suppleant Namn Mailadress
Styrelsekontakt:
Petra Geistrand
Johanna Thuvesson