Kommittén för hundägarutbildningen


Kommittén för hundägarutbildning

Hundägarutbildningen omfattar all utbildning för Dig och Din hund.
• Allmänlydnad
• Tävlingslydnad
• Bruksgrenar
• Agility
• Rallylydnad
• Handling
• Enskilda lektioner/ Privat träning
Kommittén hanterar samorganisationen mellan de olika grenarna och övergripande frågor inom hundägarutbildningen. Kommittén ansvarar också för utbildning och vidareutbildning av våra instruktörer och handledare.
Vi genomför vår utbildning i samarbete med Studiefrämjandet i Mitt Skåne.

Personer i kommittén:

 Representant / Suppleant   Namn    Mailadress
 Styrelsekontakt:  Andrea Minoia
 Tina Sjöberg
 Allmän -/Tävlingslydnad/Bruks:  Annika Öberg
 Gudrun Larsson
 Agility:  Katarina Lindström
 Rallylydnad:    Gertrud Palm
 Kerstin Korning
 Sammankallande:  Birthe Persson