Klubbhuslarmet uppdaterat


Alla som har kvitterat ut tagg skall ha fått följande meddelande:

 

Hej!
Nu på tisdag den 18-12-2018 kommer vi att uppdatera programvaran i passagesystemet.
Detta innebär att fr.o.m onsdag 19-12-2018 MÅSTE man använda både TAGG och KOD (personliga koden)
för att larma av och låsa upp dörren till klubbhuset.
För att larma på tryck ”B och TAGG”.
OBS!
Det går inte att larma på om inte mellandörren är stängd.
Till toalettdörren är det fortfarande ”TAGG” som gäller.

Om ni har några frågor kontakta mig
Tfn. 0768-93 60 00
Mail: .