Kallelse årsmöte 2017 21 februari kl 19.00


Välkomna till årsmöte 2017  den 21 februari kl 19.00

Här finns dagordningen som också ligger ute på FB och som skickats ut i massmail.

Observera extra punkt kring klubbhuset.

Styrelsen

Dagordningarsmote2017