Grävning på planen


Skiss Gunnesbo gård översiktUnder några veckor kommer Kraftringen att gräva på vår plan för att lägga ner fjärrvärme till gården.

Man har lovat att avgränsa arbetsplatsen med staket och hålla det hundtätt.

Ledningen kommer att gå väster om flaggstången i nord-sydlig riktning.