Framtidsmöte 11 januari 2016


Vi samlas funktionärer och övriga intresserade för att arbeta med mål och visioner för klubbens framtid

Inbjudan framtidsmöte