Formulär BPH


OBS! Avgift

Oss tillhanda senast tre veckor före valt provdatum.
Avgift: 800:- erläggs när du fått bekräftelse att du får en plats och senast tre veckor före provdatum.
Plusgiro: 600 71 69-3 Lunds BK

Intresseanmälan till BPH

 

Verifiering