BPH


BPH-Avslutat för 2021

DATUM FÖR 2022- kommer i början på nästa år.

Besök gärna klubbens medlemsmöte den 18 november .

Det kommer att innehålla information om vad BPH är.

Sök evenemanget på vår Facebook sida för mer information

Beteende- och personlighetsbeskrivning av hund.

Kostnad 800:-hund exkl rosett som kan köpas (75:-) på plats efter genomförd beskrivning 

Innan du går vidare för att anmäla till BPH, vänligen läs igenom informationen som du hittar på SKK:s sida  

Vi välkomnar gärna uppfödare och rasklubbar att samordna deltagande i BPH hos oss i Lund.

Vid varje tillfälle kommer högst 5 platser att erbjudas uppfödare och ytterligare 3 platser för enskilda hundar.

Prioritering kommer att göras för enskilda hundar som har behov av BPH.

Vi kommer inte att kunna ta emot önskemål om att kunna stå som reserv.

Anmälan & frågor:

Anmäl dig till BPH här. Kontrollera bokningsläget innan du väljer datum. Fyll också gärna i enkäten på följande länk till nytta för analysen av beskrivningsresultaten.

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/enkat-vardagsbeteende/

 "Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med Lunds Brukshundklubb och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar Lunds Brukshundklubb dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken."

Du kommer att få ett bekräftelsemail med mer information efter anmälan. (Kolla även skräppostmappen)

Vid frågor , e-posta oss här.

Datum Antal platser/antal bokade