Belysning


Planbelysning

Belysningen på appellplanen går att använda mellan kl 16 och 22.00

Belysning för enskild träning eller mindre grupp

Tre master kan tändas i skåpet på den första stolpen man möter innanför grinden från parkeringen.
Masterna kan tändas en och en- tänd inte fler än du behöver.
Om man slår på belysningen på detta sätt förblir den tänd i 2 timmar sedan slår den av själv. Man kan tända igen efter ca 5 min paus.

Belysning för kurser och agilityplanen

Om man behöver tända hela appellplanen görs det i ett elskåp uppe på ladan. För detta behöver man en nyckel som förvaras inne i klubbstugan och kan tas ut av instruktörer och nyckelägare.
Om man tänder appellplanen lyser det till kl 22.00 om man inte släcker.
Detta är onödigt om verksamheten slutar tidigare, och i så fall släcks den i samma skåp som den tänds.