Regler för Rallylydnad


Rallylydnads barometer – gäller from 1 januari 2015

Tävlingsresultat ska läggas in senast 30 dagar efter genomförd tävling, annars godkänns de inte.

D eller < 70 p ger 1 barometerpoäng
70 – 79 p ger 5 barometerpoäng
80 – 89 p ger 6 barometerpoäng
90 – 95 p ger 7 barometerpoäng
96 – 99 p ger 8 barometerpoäng
100 p ger 10 barometerpoäng

Rallylydnadstitel ger 10 barometerpoäng
SM-start ger 15 barometerpoäng