Ersättning prov & tävling


Arvoden för tävlingar och prov

Nedan finner du arvoden som gäller för funktionärer vid tävlingar och prov from 20120101. Dessa arvoden utbetalas per dag, oavsett längden på funktionärsuppdraget aktuell dag.

Arvoden lyder under skattelagen.
Reseersättningar betalas för billigaste färdmedlet. Gällande ersättning för resa med egen bil utbetalas av skatteverket fastställd skattefri milersättningen (18,50 kr/mil per den 26 oktober 2011).

 Agility

 
 Beskrivning                                    Arvode
 Domare  400 kr/tävlingstillfälle +245 kr för banritning
 Tävlingsledare, extern  400 kr

Bruksprov

 Beskrivning  Arvode
 Domare  400 kr
 Tävlingsledare, extern  400 kr
 Tävlingssekreterare, extern  400 kr
 Skyddsfigurant  400 kr

IPO

 Beskrivning  Arvode
 Domare  400 kr
 Tävlingsledare, extern  400 kr
 Tävlingssekreterare, extern  400 kr
 IPO-figurant  400 kr

Lydnadsprov

 Beskrivning  Arvode
 Domare  400 kr
 Tävlingsledare, extern  400 kr
 Tävlingssekreterare, extern  400 kr

 Rallylydnad

 Beskrivning  Arvode
Domare 400 kr/tävlingstillfälle +245 kr för banritning
Tävlingssekreterare, extern  400 kr
Skrivare, extern  400 kr

Mentalbeskrivning Hund (MH) och Korning

Beskrivning Arvode
Mentalbeskrivare/domare  495 kr
Testledare, extern  495 kr
A-figurant, extern  400 kr
B-figurant, extern  250 kr

Praktiska domaraspritantprov

Beskrivning Arvode
Referensdomare 400 kr
Provledare 400 kr

Mentalkunskap

 Beskrivning  Arvode
 Lärare vid mentalkunskapskurs (regional/rasklubb)  Enligt avtal
 Lärare vid mentalbeskrivarkurs (regional/rasklubb)  Enligt avtal
 Lärare instruktörsutbildning  Enligt avtal

 Lärarkurser

 Beskrivning  Arvode
 Lärare kurs  Enligt avtal
 Instruktörslärare agility  Enligt avtal

Körersättning

 Milersättning  18.50 kr / mil