AKUT-funktionärer till Agilitiyspexet


Det behövs fler för att genomföra kllubbens största arrangemang Agilityspexet 16-18 augusti.

Man behöver inte kunna något om agility för att hjälpa till men man kan lära sig medan man gör det.

Ta med dig familjen och hjälp till att bygga på fredagen eller riva på söndagkvällen eller vara funktionär under pågående tävling.

Hör av dig till moc.l1571757214iamg@1571757214texep1571757214sytil1571757214iga1571757214 och anmäl dig. Alla timmar behövs!!!